Cáp thép bện là gì ? những ứng dụng trong nâng tải

Là chi tiết “mềm liên” kết các bộ phận mang tải tang hoặc các ròng rọc.
•Trong ngành máy trục thường dùng 2 loại chính là: Cáp thép bện : bện từ các sợi thép có giới hạn bền cao qua 2 thao tác bện. Xích : thường sử dụng 2 loại chính là xích hàn tinh mắt và xích tấm.

Cáp thép bện là gì ?

Cáp được làm thép, có thành phần cacbon cao.
Giới hạn bền của sợi thép nhỏ có thể đạt tới 2500N/mm2.
Các dây thép nhỏ được bện quanh lõi bằng thép hoặc chất hữu cơ như gai, vải amiăng có tẩm dầu đặc biệt.

Phân loại theo cáp bện:

Cáp bện đơn.Cáp bện kép. Cáp bện ba.
Theo chiều bện các sợi thép và các tao chia làm:Cáp bện xuôi.Cáp bện chéo.
Theo dạng tiếp xúc giữa các sợi thép con: tiếp xúc theo đường và tiếp xúc theo điểm

 

cáp bện đơn
cáp bện đơn

Tính toán chọn cáp.

Hiện nay người ta tính toán dây cáp theo lực kéo đứt.
Sđ ≥ Smax * K
Sđ :lực kéo đứt cáp.
Smax : lực kéo lớn nhất tác dụng lên dây cáp.
K : hệ số an toàn bền.
Chọn dây cáp được tiến hành như sau:
Xác định hệ số an toàn bền K.
Tính lực kéo đứt : Sđ ≥ K * Smax.
Chọn kết cấu dây cáp.
Xác định đường kính d của dây cáp theo bảng tiêu chuẩn.

co dinh dau cap scaled - Cáp thép bện là gì ? những ứng dụng trong nâng tải co dinh dau cap 2 scaled - Cáp thép bện là gì ? những ứng dụng trong nâng tải

Các chú ý khi sử dụng cáp thép bện.

Dùng cáp thép bện đúng cách

•Cáp phải có chứng chỉ.
•Dây cáp phải là đoạn nguyên.
•Bôi trơn cáp thường xuyên từ ngoài bằng mở chuyêndùng.
•Theo dõi cáp và thay cáp mới khi cáp mòn giảm
đường kính 10 %, đứt 1 tao hoặc số sợi đứt trên một
bước bện lớn hơn giá trị cho phép ( TCVN 5744-1993).
•Tránh cáp chà sát với nhau và các bộ phận khác.

Trả lời

0901.554.538
YÊU CẦU
BÁO GIÁ GẤP